ảnh messi

Đêm nay Messi đá trận cuối cùng ở Champions League trong màu áo Barca?【ảnh messi】: Đêm na