Carlsen từ chối bảo vệ ngôi Vua cờ

Carlsen từ chối bảo vệ ngôi Vua cờ

Carlsen cho biết anh đã dành hơn một năm suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định này. Anh đã thông báo