Văn Lâm bay sang Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản

Văn Lâm bay sang Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản

Trước đó,Văn Lâmdự kiến sang Nhật Bản vào ngày 1/4 “quốc tế nói dối”. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Cere

Đặng Văn Lâm hồi phục thần tốc nhưng có 1 điều chưa đạt yêu cầu

Đặng Văn Lâm hồi phục thần tốc nhưng có 1 điều chưa đạt yêu cầu

Đặng Văn Lâm tập hồi phục Chia sẻ trên Instagram cá nhân, “Lâm tây” cho thấy anh có thể thực hiện rấ