Kỷ nguyên mới tại Chelsea đã bắt đầu

Kỷ nguyên mới tại Chelsea đã bắt đầu

Chiến thắng 2-1 trước Club America ở Las Vegas, Mỹ hôm 17.7 để lại nhiều điều tích cực cho Chelsea,