Lewandowski vật vờ tập cùng Bayern Munich, làm điều chưa từng xảy ra

Lewandowski vật vờ tập cùng Bayern Munich, làm điều chưa từng xảy ra

Robert Lewandowski trông đầy khổ sở, chịu đựng khi trở lại tập luyện cùng Bayern Munich sau công kha