Ferdinand đã nói về Ou Chao: Đó là một cuộc chiến chống lại bóng đá!Họ chỉ quan tâm đến Qian Liga Bola Dunia Terlengkap

Ferdinand đã nói về Ou Chao: Đó là một cuộc chiến chống lại bóng đá!Họ chỉ quan tâm đến tiền [Liga Bola Dunia Terlengkap]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Việc thành lập Super League châu Âu ngay lập tức trở thành điểm nóng cho đường phố và hẻm.