Cựu quốc tế Ý: Rome ngày 7 tháng 7 Thông báo chính thức rằng họ thực sự muốn ký hợp đồng với Ronaldo Live Score Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol

Cựu quốc tế Ý: Rome ngày 7 tháng 7 Thông báo chính thức rằng họ thực sự muốn ký hợp đồng với Ronaldo [Điểm trực tiếp Kualifikisi Piala Dunia Zona Conmebol]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 6: Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United vào mùa hè này để rời Manchester United