Hiếu thảo như Ronaldo: Bận rộn chuẩn bị “phục thù” nhưng vẫn đáp chuyên cơ về Bồ Đào Nha thăm mẹ

Hiếu thảo như Ronaldo: Bận rộn chuẩn bị “phục thù” nhưng vẫn đáp chuyên cơ về Bồ Đào Nha thăm mẹ

Đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần, Ronaldo bay qua lại giữa Italy và Bồ Đào Nha để thăm mẹ