Quang Hải làm xong visa lao động, chỉ còn cách CLB Pháp một thủ tục

Quang Hải làm xong visa lao động, chỉ còn cách CLB Pháp một thủ tục

Thông tin Quang Hải hoàn tất visa lao động được người đại diện của tiền vệ này xác nhận. Khi trở lại