roman abramovich

Chelsea có ông chủ mới thay Roman Abramovich【roman abramovich】:Trong thông báo mới nhất của mình, Ch