Xem Cuộc thi Người phương Tây ở Deep Foot để dạy Haidong: Trò chuyện với Wu Lei được hưởng lợi từ Situs Bola 188

Xem Cuộc thi Người phương Tây ở Deep Foot để dạy Haidong: Trò chuyện với Wu Lei được hưởng lợi từ Situs Bola 188

Theo dõi người phương Tây ở vùng chân sâu của phương Tây: Cuộc trò chuyện với Wu Lei đã được hưởng lợi rất nhiều [Situs Bola 188]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 12 tháng 2: Gần đây, đội Trung Quốc Thâm Quyến Jiazhaoye thực hành tại Barcelona, Tây Ban Nha.Là một đồng đội cũ Lu Haidongi cũng nhân cơ hội đến thăm Wu Lei, và với Tây Ban Nha