Tuyên bố của Barcelona: Có nên rút khỏi OU Chao sẽ đưa ra quyết định cuối cùng Trik Main Bola

Tuyên bố của Barcelona: Có nên rút khỏi Đại hội quang học sẽ đưa ra quyết định cuối cùng [Trik Main Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 4: Trong số 12 người đứng đầu của Super League châu Âu, 10 quan chức đội đã tuyên bố rút tiền.Hiện tại, chỉ có Real Madrid và Hehebarcelona chưa thoát ra.Real Madrid vẫn chưa phát hành cho đến nay