Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà khi World Cup mở rộng: ‘Khi nào thắng được ĐT Việt Nam hãy bàn’

Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà khi World Cup mở rộng: ‘Khi nào thắng được ĐT Việt Nam hãy bàn’

Sohu nhận định rằng với 8,5 suất mà FIFA trao cho AFC ở World Cup 2026, ĐT Trung Quốc sẽ có thêm nhi